93 جهنمی در راه است.با تشکر از نماینده ها

دفعه بعد که خواستیم به خاتمی و خاتمی ها را برای شرکت در انتخابات مجلس خرده بگیریم.یاد امروز مجلس و سال 93 باشیم.بودجه ی تصویبی مجلس نتیجه ای جز تورم و تورمو تورم نخواهد داشت.منتظر93 جهنمی باشیم. 

/ 1 نظر / 58 بازدید
رضا

عزيزم دولت لايحه بودجه رو تقديم مجلس ميكند. در واقع دولت است كه بودجه تورمي بسته